AL-QURAN MAKHLUK?

Ahmad Thoha Faz Menurut aqidah ahlus sunnah wal jama’ah tentu jawabannya adalah bukan. Sangat tegas, “Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk.” Heboh “khalq al-Quran” berlangsung pada sepertiga terakhir masa penguasa al-Ma’mun putera Harun al-Rasyid (“khalifah” ke-6 Daulah Abbasiyyah), tepatnya sekitar tahun